09.03.12

Kirjutame Eestile alternatiivse ajaloo!

Ajalooportaal Histrodamus kutsub osalema konkursil "Hea Eesti ajalugu". "Me ootame inimeste poolt nägemust, et mis nende jaoks on mingi hea lugu Eesti ajaloost - see võib olla muinasajast, nõukogude ajast, inimestest, ettevõttest. Me ei piira seda mitte millegagi," tutvustab konkurssi Ajalooportaali Histrodamus asutaja Jaanus Vihand. Kuidas ta seda Terevisioonis tutvustab, näeb siit.

Kuna portaal ootab lugusid ka näiteks muinasajast, siis siin on paras koht ulmelugudeks (küsisin ühelt tegijalt üle ja ta kinnitas, et ulmejutt sobib küll).

Lugude illustreerimiseks ja täiendamiseks saab kasutada fotosid, joonistusi, audiofaile või videokaadreid. Konkurss on avatud kõikidele Eestimaa elanikele, kuid peamiseks sihtrühmaks on mittekodanikud.

Ehk Teie jutt võib olla ka illustreeritud! Tingimustes on mainitud, et jaotatakse autasusid, mina nende kohta täpset vihjet ei leidnud. Minu soovitus on kirjutada võimalikult sci-fi-d, ehk kõik oma loos ära põhjendada (ja isegi viidata, kui võimalik) ning mitte tuua mängu ebamaiseid tegelasi ;)

Tööde tähtaeg: 31.märts 2012.a

Siin koopia osalemise tingimustest:


OSALEMISE JUHEND:- Kõik esitatavad tööd peaksid lähtuma Histrodamuse keskkonna formaadist: iga lugu algab sissejuhatusega ning on jagatud sündmusteks. Iga sündmuse juures peab olema määratletud selle toimumisaeg ning geograafiline asukoht. Näitena vt:
http://www.histrodamus.ee/?event=Show_main_layers&layer_id=215&lang=est
- Iga sündmuse illustreerimiseks ja täiendamiseks on soovitav (kuid mitte kohustuslik) kasutada fotosid, joonistusi, audiofaile või videokaadreid.
- Nõutud on korrektsed viited kasutatud allikmaterjalidele, samuti kasutatud trükiväljaannete, käsikirjade, arhiivimaterjalide jms loetelu.
- Oluline on, et tööd oleksid esitatud neutraalses ja uurivas toonis. Propagandistlikud ja kallutatud tööd diskvalifitseeritakse.
- Töid võib esitada nii eesti, vene, kui ka inglise keeles.

TÖÖDE HINDAMINE:
HINNATAKSE ideede, loomingulisuse, terviklikkuse, ülesehituse, edastatava teabe sisukuse, asjakohasuse ja pädevuse ning teostuse korrektsuse põhjal.
Töö esitaja peab konkursile esitanud tööle lisama kinnituse, et ta on ise selle töö autor. Autor peab viitama tema kasutatud allikatele ning kui esitatud tööle on lisatud pildi- või muud materjali, siis selle autorlusele.
Töid hinnatakse kahes vanuserühmas:
1) õpilased
2) täiskasvanud (sh üliõpilased).
Töid hindab 5 liikmeline komisjon, mis koosneb Histrodamuse toimetuse ja kolleegiumi liikmetest. Komisjoni otsus on lõplik ja ei kuulu vaidlustamisele. Auhinnad/aukirjad antakse välja iga kategooria neljale paremale.

Komisjoni koosseis on järgmine:
Mati Laur (Tartu Ülikool, Histrodamuse kolleegiumi liige),
Anti Selart (Tartu Ülikool, Histrodamuse kolleegiumi liige),
Veiko Berendsen (Webmedia Group AS, Histrodamuse kolleegiumi liige),
Kristjan Kaljusaar (sisutoimetaja, Histrodamus),
Jaanus Vihand (vastutav väljaandja, Histrodamus).

Kõik sobivad ja Histrodamuse formaadile vastavad konkursitööd / lood tõlgitakse ja avaldatakse ka Histrodamuses eesti, vene ja inglise keeles eraldi valdkonna „Hea Eesti ajalugu" all:
Eesti keeles: http://www.histrodamus.ee/?event=Show_main_layers&lang=est
Vene keeles: http://www.histrodamus.ee/index.php?event=Show_main_layers&lang=rus
Inglise keeles: http://www.histrodamus.ee/index.php?event=Show_main_layers&lang=eng

Konkursil osalemisega annab autor nõusoleku konkursile esitanud töö avaldamiseks veebikeskkonnas www.histrodamus.ee ning vajadusel selle eelnevaks toimetamiseks (keeleline toimetamine, lühendamine, täiendav illustreerimine jms).
Autori nõusolekuta ja tasu maksmata on MTÜ-l Eesti Elava Ajaloo Keskus õigus tööd kasutada mitteärilistel eesmärkides autoriõiguse seaduse § 19 tähenduses.

VÕITJAD AVALIKUSTATAKSE Histrodamuse foorumis, Histrodamuse Facebooki lehekülgedel, Histrodamuse Twitteri kontol ning myHistro. com´s. Samuti avaldatakse võitjate nimed Postimehe venekeelses väljaandes. Võitjatega võetakse ühendust ka e-maili või telefoni teel. Auhindade üleandmine toimub 30.aprillil Tehnopolis (Mäealuse 4, Tallinn).

OSALEMISEKS KONKURSIL:
1. Vormistage oma töö üldlevinud tekstiredaktoris (soovitavalt Microsoft Word) või trükkige see välja A4 formaadis paberitele.
2. Saatke või tooge oma töö hiljemalt 31.märtsiks Histrodamuse toimetusele
e-maili aadressile: info@eestiajalugu.ee
või postiaadressile: Ehitajate tee 114 a; Tallinn, Haabersti kandekeskus, nimekast 4666
3. Töö kaaskirjas tooge selgelt välja:
• autori ees- ja perekonnanimi
• kooliõpilasel tema vanus ja kooli nimi
• ühenduse võtmiseks telefoni number ja e-maili või postiaadress

Toetajad: Konkurss korraldatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi, Kultuuriministeeriumi ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed programmi „Ühine meediaväli ja võrdne kohtlemine" rahastusel.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Kirjutades mõtle kuidas sinu kommentaar aitaks autoril järgmine jutt paremini kirjutada. Ära unusta ka oma lugemisemotsiooni kirjeldada.

Märkus: kommentaare saab postitada vaid blogi liige.